NEGREIA- atestat documentar în 1648 cu 526 locuitori,

PINTEA GAVRIL -regizor din NEGREIA
"Cum şi când a fost prima dată când v-a ispitit teatrul?

"Eram copil în Negreia – un sătuc de la poalele munţilor Gutâi, o poiană ceva mai mare. Casa părintească e la marginea satului. Între case – distanţe mari, ca la munte. În sat nu erau C.A.P., post de miliţie, cămin cultural, dispensar. Singurele „instituţii”: o şcoală de patru clase, un magazin sătesc („cumparativa”, că de-acolo cumpăram) şi o biserică în care preotul venea o dată la trei săptămâni (fiindcă avea trei sate în parohie), dar când venea, înainte de liturghie, făcea „ore de religie” – asta prin anii ’60-’70… Şi, prin anii aceia, nu prea erau televizoare. În orice caz ai mei n-au avut. Eram student la actorie în ultimul an când şi-au cumpărat primul televizor. În schimb aveau radiou. Tatăl meu a fost cel care a introdus în sat, prin anii ’50, galena, un fel de bunică aparatului de radio obişnuit. Eram copil – vara aşezam, împreună cu soră-mea, pe iarbă o albie de tablă zincată, una în care ne îmbăia mama. O aşezam cu deschiderea spre pământ. Eu intram sub albie ca într-o cutie. Comunicam cu soră-mea cu două beţe, le ţineam în palme. Cu un băţ soră-mea mă muta de pe un post pe altul, iar cu celălalt mă dădea mai tare sau mai încet. Iar eu „transmiteam” ora exactă, buletinul de ştiri, moment poetic, teatru radiofonic. Ştiam pe de rost şi pe voci pasaje întregi din Caragiale (Angel radios… hai şi noi pe la revuluţie. Lasă-l să urle ca un câine… Curat ca un câine… Sunt cestiuni arzătoare la ordinea zilei… Aveţi puţintică răbdare… Ce căuta neamţul în Bulgaria?De când te-am văzut întâiaşi dată, pentru prima oară mi-am pierdut uzul raţiunii, da, sunt nebun!…) sau din Apus de soare, monologul lui Calboreanu… cel Mare. Dar cel mai mult îmi plăceau Cotele apelor Dunării, aveam câteva localităţi preferate (Gurahonţ, Bechet, Corabia, Supurul de Jos, Zimnicea, Sălard, Isaccea), mă distrau şi încâtau probabil sonorităţile lor exotice. Şi anunţam „gheaţă la mal” în iunie, iulie fără nici o problemă."

Fotografie utilizată sub Creative Commons de la broo_am  © 2013 Toate drepturile rezervate.

Creați un site gratuitWebnode